"Hwar och enskildt söker sjelfmant up det stället och den näring där han bäst ökar den Nationelle winsten."
/ur Anders Chydenius Den nationelle winsten
tio år före Adam Smiths The Wealth of Nations

2005-02-09

Höjda skatter är ett alternativ

Nyblivne bloggaren Ali Esbati menar också att det inte finns två alternativ (läs här och här), men inte helt förvånande är det enda tänkbara alternativet för honom höjda skatter. Han kommer fram till att:

"Den enkla sanningen är att den absoluta majoriteten av befolkningen blir rikare med en högre skattenivå."

Hur han kommer fram till det får ni försöka uttyda själva, men för att låta oss förstå allvaret så lägger han till:

"Här står kampen mellan arbete och kapital. Mellan socialism och barbari."

Okej.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home