Visste du att du får en skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag) på dina arbetsinkomster? Jag har för mig att det var borgarna (Tack Reinfeldt för det!) som genom en större reform för några år sedan gjorde att du fick behålla mer av vad du tjänat på ditt utförda arbete som anställd genom att höja jobbskatteavdraget och därmed minska skatten på arbete.

Det kan vara bra att veta att jobbskatteavdraget bara får räknas av mot din kommunala inkomstskatt och inte mot den högre statliga inkomstskatten, fastighetsskatten eller fastighetsavgiften. Jobbskatteavdraget påverkar inte heller avgifter som allmän pensionsavgift, begravningsavgift eller avgift till trossamfund.

För dig som vill veta hur mycket skatt du ska betala kan kolla i Skatteverkets skattetabeller eftersom jobbskatteavdraget redan är inräknat i dessa. Med andra ord behöver du således alltså ej själv ansöka om avdraget på något sätt.

Storleken på jobbskatteavdraget beror nämligen på hur stora dina arbetsinkomster är och om du är över eller under 65 år vid inkomstårets ingång.

Exempel på inkomster som inte ger rätt till jobbskatteavdrag:

  • sjukpenning från Försäkringskassan
  • föräldrapenning
  • ersättning från arbetslöshetskassa
  • sjuk- och aktivitetsersättning
  • pension
  • egen arbetsskadelivränta

Ps. Jobbskatteavdraget kallas ibland även för jobbavdraget eller förvärvsavdraget.

Ett räkneexempel på jobbskatteavdraget

För en person boende i Stockholms kommun med 23 000 kronor i bruttolön per månad blir skattesänkningen 1 452 kronor per månad med jobbavdragets steg ett, två, tre och fyra. Jobbskatteavdraget kan högst bli 1 825 kr i månaden. Taket på jobbskatteavdraget nås vid en månadslön om cirka 35 600 kronor. Efter detta ökar inte storleken på skattesänkningen. Beräkningarna baseras på en genomsnittlig kommunalskatt på 31,55 procent.
Källa: Wikipedia